Obsah

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA DHZ

 

Pre všetkých záujemcov, ktorí by sa chceli stať členmi DHZ Jarok, je potrebné vyplniť formulár záujemcu a poslať ju emailom na adresu dhzjarok@zoznam.sk  alebo osobne doniesť na Obecný úrad Jarok. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na adrese dhzjarok@zoznam.sk

Formulár záujemcu