Obsah

Vinohradnícky spolok Stará hora

 

logoVinohradnícky spolok Stará hora Jarok je formálnym pokračovateľom Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý vykonával svoju činnosť v rokoch 1958-2002. Jeho zakladateľmi a prvými činovníkmi boli miestny farár Ignác Kosmály a Gabriel Blaho (č.d. 444). Vo vedúcich funkciách sa za 44 rokov pôsobnosti vystriedali František Bekényi(125), Emil Straňák(363), Gejza Zeleňák(198), Jozef Bidelnica(63) a Jaroslav Trizňa(477). Tajomníkom bol 40 rokov Juraj Bako(430). 24. februára 2002 sa z výročnej schôdze ZO SZZ stala na základe žiadosti vinohradníkov schôdza ustanovujúca, kedy bol ustanovený VS Stará hora Jarok. Za predsedu spolku bol zvolený Jaroslav Trizňa, jeho zástupcom je Juraj Bako. Členmi sú užívatelia jednotlivých dielov areálu spoločných vinohradov.

Históriu vinohradníctva v Jarku najlepšie dokumentuje letopočet na soche sv. Urbana, ktorá bola postavená v roku 1821. Do tohto obdobia sa datuje aj prvotné vysadenie vinohradov vo výmere 57 ha, ktoré ohraničoval živý plot. Nachádzali sa tu tzv. hajlochy, no tie boli poväčšine zničené počas II. svetovej vojny, kedy sa využívali ako útočisko prenasledovaných. Starý areál bol v roku 1977 rekultivovaný a začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia boli nanovo vysadené kultivary.


 

Rok 2020

Formulár na označenie vzorky Stiahnuté: 155x | 07.02.2020

Pozvánka na verejnú výstavu vín spojenú s ochutnávkou Stiahnuté: 103x | 09.03.2020

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Stiahnuté: 130x | 07.02.2020

Pozvánka na výstavu vín 2020 Stiahnuté: 241x | 07.02.2020

Štatút výstavy vín 2020 Stiahnuté: 193x | 07.02.2020

Výsledky z odbornej degustácie vín Stiahnuté: 339x | 09.03.2020

Rok 2019

Formulár na označenie vzorky Stiahnuté: 248x | 17.01.2019

Katalóg výstavy vín Stiahnuté: 642x | 22.02.2019

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Stiahnuté: 175x | 04.02.2019

Pozvánka na výstavu vín Stiahnuté: 287x | 18.02.2019

Štatút výstavy vín 2019 Stiahnuté: 324x | 21.01.2019

Rok 2017

Formulár na označenie vzorky Stiahnuté: 222x | 31.01.2018

Neoficiálne výsledky výstavy vín Jarok 2017 Stiahnuté: 429x | 22.01.2018

Pozvánka na výstavu vín 2017 Stiahnuté: 232x | 22.01.2018

Pozvánka VČS Stiahnuté: 222x | 22.01.2018

Štatút výstavy vín Jarok 2017 Stiahnuté: 309x | 22.01.2018

Rok 2016

Neoficiálne výsledky výstavy vín Jarok 2016 Stiahnuté: 458x | 22.01.2018

Pozvánka na požehnanie a ochutnávku mladých vín - Svätomartinské vína Stiahnuté: 304x | 22.01.2018

Pozvánka na výstavu vín 2016 Stiahnuté: 222x | 22.01.2018

Štatút 2016 Stiahnuté: 232x | 22.01.2018

Stránka