Obsah

FC 31 Jarok: Základné údaje a Dokumenty

 

Názov a sídlo:

Futbalový klub FC 31 Jarok, Hlavná ulica 741/231, 951 48 Jarok 

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 34000038

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

Číslo účtu: SK86 5600 0000 0068 2769 4001

 

Stanovy futbalového klubu

Organizačný poriadok

 

Symboly:

 

                      Zástava

Zástava

 

                         Znak

Znak