Obsah

Odpady

 

 

Nakladanie s odpadmi


Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018


Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob


Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Podklady pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

 

Oznam:

Oznamujeme občanom, že Zberový dvor pri Pajte je otvorený každú sobotu od 15.00 h do 16.00 h. Skládka biologického odpadu pri vinohradoch je otvorená každý deň od 8.00 h do 18.00 h.