Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /doc/ Stiahnuté: 329x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /pdf/ Stiahnuté: 371x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /doc/ Stiahnuté: 285x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /pdf/ Stiahnuté: 286x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /doc/ Stiahnuté: 274x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /pdf/ Stiahnuté: 268x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /doc/ Stiahnuté: 317x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /pdf/ Stiahnuté: 285x | 29.01.2018

Ohlásenie drobných stavieb - tlačivo Stiahnuté: 546x | 27.07.2020

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 286x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /doc/ Stiahnuté: 313x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /pdf/ Stiahnuté: 396x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /doc/ Stiahnuté: 273x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /pdf/ Stiahnuté: 280x | 29.01.2018

Vyhlásenie o vykonaní stavebného dozoru Stiahnuté: 364x | 29.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /doc/ Stiahnuté: 441x | 28.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /pdf/ Stiahnuté: 590x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /doc/ Stiahnuté: 274x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /pdf/ Stiahnuté: 278x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie Stiahnuté: 297x | 28.01.2018

Stránka