Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /doc/ Stiahnuté: 237x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /pdf/ Stiahnuté: 268x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /doc/ Stiahnuté: 206x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /pdf/ Stiahnuté: 199x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /doc/ Stiahnuté: 189x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /pdf/ Stiahnuté: 189x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /doc/ Stiahnuté: 224x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /pdf/ Stiahnuté: 192x | 29.01.2018

Ohlásenie drobných stavieb - tlačivo Stiahnuté: 382x | 27.07.2020

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 205x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /doc/ Stiahnuté: 223x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /pdf/ Stiahnuté: 263x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /doc/ Stiahnuté: 192x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /pdf/ Stiahnuté: 188x | 29.01.2018

Vyhlásenie o vykonaní stavebného dozoru Stiahnuté: 265x | 29.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /doc/ Stiahnuté: 245x | 28.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /pdf/ Stiahnuté: 411x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /doc/ Stiahnuté: 189x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /pdf/ Stiahnuté: 200x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie Stiahnuté: 205x | 28.01.2018

Stránka