Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /doc/ Stiahnuté: 65x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /pdf/ Stiahnuté: 76x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /doc/ Stiahnuté: 71x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /pdf/ Stiahnuté: 62x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /doc/ Stiahnuté: 54x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /pdf/ Stiahnuté: 56x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /doc/ Stiahnuté: 68x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /pdf/ Stiahnuté: 57x | 29.01.2018

Ohlásenie drobných stavieb - tlačivo Stiahnuté: 121x | 29.01.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 71x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /doc/ Stiahnuté: 69x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /pdf/ Stiahnuté: 93x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /doc/ Stiahnuté: 49x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /pdf/ Stiahnuté: 49x | 29.01.2018

Vyhlásenie o vykonaní stavebného dozoru Stiahnuté: 86x | 29.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /doc/ Stiahnuté: 60x | 28.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /pdf/ Stiahnuté: 60x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /doc/ Stiahnuté: 51x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /pdf/ Stiahnuté: 61x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie Stiahnuté: 54x | 28.01.2018

Stránka