Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /doc/ Stiahnuté: 343x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /pdf/ Stiahnuté: 393x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /doc/ Stiahnuté: 303x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /pdf/ Stiahnuté: 304x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /doc/ Stiahnuté: 287x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /pdf/ Stiahnuté: 286x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /doc/ Stiahnuté: 338x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /pdf/ Stiahnuté: 303x | 29.01.2018

Ohlásenie drobných stavieb - tlačivo Stiahnuté: 577x | 27.07.2020

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 302x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /doc/ Stiahnuté: 325x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /pdf/ Stiahnuté: 418x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /doc/ Stiahnuté: 287x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /pdf/ Stiahnuté: 297x | 29.01.2018

Vyhlásenie o vykonaní stavebného dozoru Stiahnuté: 389x | 29.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /doc/ Stiahnuté: 464x | 28.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /pdf/ Stiahnuté: 609x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /doc/ Stiahnuté: 294x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /pdf/ Stiahnuté: 294x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie Stiahnuté: 317x | 28.01.2018

Stránka