Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /doc/ Stiahnuté: 184x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby - tlačivo N8 /pdf/ Stiahnuté: 199x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /doc/ Stiahnuté: 160x | 29.01.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby - tlačivo N9 /pdf/ Stiahnuté: 153x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /doc/ Stiahnuté: 139x | 29.01.2018

Návrh na vydanie povolenia na zmenu užívania stavby - tlačivo N12 /pdf/ Stiahnuté: 146x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /doc/ Stiahnuté: 177x | 29.01.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo N1 /pdf/ Stiahnuté: 150x | 29.01.2018

Ohlásenie drobných stavieb - tlačivo Stiahnuté: 306x | 29.01.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 164x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /doc/ Stiahnuté: 171x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - fyzická osoba - tlačivo N3 /pdf/ Stiahnuté: 209x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /doc/ Stiahnuté: 140x | 29.01.2018

Stavebné povolenie - právnická osoba - tlačivo N4 /pdf/ Stiahnuté: 142x | 29.01.2018

Vyhlásenie o vykonaní stavebného dozoru Stiahnuté: 213x | 29.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /doc/ Stiahnuté: 171x | 28.01.2018

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti /pdf/ Stiahnuté: 264x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /doc/ Stiahnuté: 142x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - tlačivo N13 /pdf/ Stiahnuté: 154x | 28.01.2018

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie Stiahnuté: 146x | 28.01.2018

Stránka