Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadost o súhlas na povolenie stavby MZZO Stiahnuté: 90x | 22.08.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla Stiahnuté: 107x | 22.08.2018

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 80x | 22.08.2018

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 140x | 29.01.2018

Chov ošípanej

Predaj ošípanej na domácu spotrebu Stiahnuté: 54x | 07.02.2019

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Stiahnuté: 54x | 07.02.2019

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Stiahnuté: 52x | 07.02.2019

Stránka