Obsah

VZN

2011

VZN č.1/2011 O parkovaní vozidiel na verených priestranstvách Stiahnuté: 118x | 07.03.2011

2010

Dodatok č. 1 k VZN 02/2009 zo dňa 07.09.2011 Stiahnuté: 115x | 05.01.2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2009 Stiahnuté: 126x | 05.01.2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2009 Stiahnuté: 115x | 05.01.2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2009 Stiahnuté: 260x | 08.01.2010

VZN č.1/2010 O zriaďovaní prevádzkární, vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok Stiahnuté: 181x | 09.09.2010

2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2008 Stiahnuté: 108x | 28.02.2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2008 Stiahnuté: 114x | 13.01.2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2009 Stiahnuté: 112x | 28.11.2009

2008

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2008 Stiahnuté: 106x | 29.10.2008

2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2006 Stiahnuté: 114x | 19.01.2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2006 Stiahnuté: 142x | 02.03.2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2007 Stiahnuté: 117x | 22.02.2007

2006

Dodatok č.1 k uzneseniu č.1/2002 zo dňa 07.09.2011 Stiahnuté: 106x | 25.05.2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2002 Stiahnuté: 114x | 25.05.2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2003 Stiahnuté: 105x | 25.05.2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2004 Stiahnuté: 114x | 20.07.2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2005 Stiahnuté: 96x | 25.05.2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2005 Stiahnuté: 95x | 25.05.2006

Dodatok č.1 k uzneseniu č.1/2006 zo dňa 26.10.2011 Stiahnuté: 107x | 20.07.2006

Stránka