Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.07.2021

Zmluva o dodávke elektriny

9903/2021

83,50 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany

Obec Jarok

16.07.2021

Zámenná zmluva "Poľovnícky dom"

zo dňa 16.07.2021

Neuvedené

Pavol Bojkovský a manželka Beata Bojkovská Tekeliová

Obec Jarok

06.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

1356/2021

900,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Jarok

06.07.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny č. 7102/2018

4

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany

Obec Jarok

28.06.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny

3

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany

Obec Jarok

17.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

886/2021/OKaŠ

750,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Jarok

31.05.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny zo dňa 28.05.2021

2 zo dňa 28.05.2021

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany

Obec Jarok

28.05.2021

Zmluva o dielo

zo dňa 28.05.2021

1 500,00 EUR

Klech art s. r. o., Hradská 20518/1E, 82107 Bratislava - mestská časť Vrak

Obec Jarok

17.05.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

1220848837

167,76 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Jarok

11.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

321 0183

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jarok

10.05.2021

Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 4419010323

2

8,67 EUR

Komunálna poisťovňa Bratislava

Obec Jarok

10.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok na rok 2021

3/2021

9 000,00 EUR

FC 31 Jarok

Obec Jarok

30.04.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny

2

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany

Obec Jarok

23.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok

2/2021

640,00 EUR

Domov dôchodcov Milosrdného samaritána

Obec Jarok

08.04.2021

Dohoda o pristúpení k Memorandu o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Nitra

zo dňa 18.03.2021

Neuvedené

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre

Obec Jarok

08.04.2021

Kúpna zmluva

1/2021

69 424,92 EUR

Aqua4um s.r.o., Clementisova 1, 94901 Nitra

Obec Jarok

24.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 30.12.2020

1

Neuvedené

SENIORKA n.o., Nám. SNP 35/48, 96001 Zvolen

Obec Jarok

23.03.2021

Zmluva o spolupráci

zo dňa 22.03.2021

0,00 EUR

Miroslav Spišiak Pohrebná služba DOLOREM

Obec Jarok

18.03.2021

Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja "Nitra"

zo dňa 29.1.2021

Neuvedené

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre

Obec Jarok

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 30.11.2020

1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Jarok

03.03.2021

Dodatok č. 2

2

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 373/20, 95141 Lužianky

Obec Jarok

03.03.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

04/02/21

3 000,00 EUR

RENAUDIT CONSULTING, s.r.o., Jasná 13, 94901 Nitra

Obec Jarok

04.02.2021

Poistná zmluva

1199001320

180,00 EUR

Komunálna poisťovňa Bratislava

Obec Jarok

04.02.2021

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 373/20, 95141 Lužianky

Obec Jarok

03.02.2021

Kúpna zmluva

OÚJK-S2021/00014

1 848,60 EUR

Viktória Áčová

Obec Jarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: