Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jarok
obecJarok
Vitajte na oficiálnych stránkach našej obce!

Jarok Obec Jarok, pôvodným menom tiež IREG, čo znamená pozemok zdedený po otcovi, teda dedičstvo, je obec na Slovensku 10 km juhozápadne od Nitry.

História

Prehľad o účasti futbalového klubu v súťažiach ObFZ od roku 1970

 

       Hoci sa futbal v Jarku hral neorganizovane už v medzivojnovom období medzi 1.a 2.svetovou vojnou, za rok jeho založenia sa považuje rok 1931.

 

        V tejto dobe sa partia futbalistov sústredila okolo tria učiteľov  Ľudovej školy v obci Jarok a to pána Čecha, Remeša, Matulaya a nášho občana Františka Zaujeca, ktorý sa vrátil do obce po skončení základnej vojenskej služby , kde získal dobré praktické skúsenosti s futbalom.

       Najskôr sa hravalo s handernými loptami, až neskour si hráči kúpili svoju prvú staršiu koženú loptu v Seredi za 15 Kčs ( korún československých). Keď bola lopta, urobilo sa provizorné ihrisko na pažitiach pri cintoríne v časti zvanej – Rolky , čo je  parcela vedľa cintorína ( ktorá sa  nachádza  v smere od cintorína k  vtupu do areálu PD Jarok) a má trojuholníkový tvar . V roku 1931 v bližšom okolí boli len tri futbalové mužstva -  v Jarku, v Párovských Hájoch a vo Veľkom Záluží.  

         A práve v roku 1931 sa v obci Jarok uskutočnil prvý historický zápas medzi mužstvami  Jarok / Ireg  / a Párovskými Hájmi  na  improvizovanom ihrisku „Rolky“.  Zápas sa skončil víťazstvom domácich hráčov. Za  mužstvo Jarok vtedy hrali : učitelia Čech, Remeš, Matulay, ďalej František Zaujec, Ondrej Baláž, Antón Hrnka,  Lipert Weis, Gejza Weis ( obaja boli židovskej národnosti ), Ján Sýkora ( prezývaný Janiga ), Matej Bartakovič, Lukáč Zaujec a Michal Lehoťák. Brankárom mužstva bol  Gejza Weis.

      Futbal sa v tej dobe  na dedine hral v domácej obuvi a v spodnej bielizni, rozhodca sa volil losovaním. Povestnou strelou na bránku vtedy bol kop špicou bagandže ( čo bola koženná topánka ) takzavý špicák, boli i takí hráči ktorí hrávali bosí . Veľkou udalosťou, pre našich futbalistou bol i prvý zápas v susednej dedine vo Veľkom Záluží. Futbalisti z Veľkého Zálužia našich hráčov podcenili a nečakane prehrali.

      Futbalové zápasy sa hrávali v nedeľu po litániach a na zápasy chodili len mladí chlapci a vtedy  vyslúžilí vojaci.

      O vyspelosti našich hráčov svedčí aj ten fakt, že mužstvo zo Sládečkoviec ( dnešný Močenok ),si proti svojmu veľkému rivalovi zo Šoporne, na zápasy požičiavali našich hráčov , Františeka Zaujeca a učiteľov Čecha, Remeša a Matulaya.

     Mužstvo okolo Františeka Zaujeca a učiteľov Ľudovej školy v Jarku úspešne reprezentovalo našu obec v rôzných zápasoch po okolí až do vypuknutia 2. svetovej vojny.

     V období 2.svetovej vojny, v rokoch 1939 – 1945 sa futbal v obci nehral.

   Po skončení 2.svetovej vojny začínajú pokusy obnoviť prerušenú futbalovú tradíciu, pretože záujem o futbal medzi mládežou bol stále veľký. Organizovaná súťaž  ešte nie je, ale športové styky sa postupne  obnovujú. Tradičnými súpermi našich hráčov sa stávajú -  Horná Králová, Kepežď ( Hajské ), Lehota, Čápor, Ujlak ( Veľké Zálužie ).

    V našej obci sa futbalové zápasy hrávali striedavo na ihriku na „rolkách“ alebo na ihrisku „za humnami“, ktoré bolo od  výmoľa ( dnešného parku pri kríži ) smerom po ulici „Záhumenice“. Vtedy tam bol široký priestor, ktorý sa v lete používal na kobyliny (zožaté obilie zviazané v malých balíkoch – snopoch, uložené na hromadu a niekedy prekryté plachtou) . Futbalisti tu však mávali problémy s občanmi, ktorí mali v tejto časti pozemky. Stávalo sa , že neraz im odpílili postavené bránky. Chuť do športovania bola však väčšia ako snaha jednotlivcov o odstránenie ihriska. Zo spomienok mnohých vtedajších hráčov sa vie, že keď prišli po zápase z niektorej susednej dediny domov, namiesto pochvali dostali bitku, pretože si v ten deň doma nesplnili svoje  domáce povinnosti, medzi ktoré partrilo  opatrenie ( nakŕmenie )  dobytka a ďalšie. Na zápasy do okolitých dedín sa  chodilo peši, niekedy na bicykloch alebo na koňoch. Mužstvo stále nemalo dresy, niekedy sa stávalo že sa  hralo iba v rovnakých košeliach. Na ihrisku „za humnami“ sa hrávalo od šraniek po šranky ( čo bolo latové oplotenie - ohrada ),  nespevnená cesta ktorá viedla pri kraji ihriska bola tiež súčasťou hracej plochy. Výsledky z týchto zápasov sa nezachovali.

      Za naše mužstvo nastupovali v tejto dobe už - Rudolf Melo – brankár, Vojtech Zabák, Ján Baláž, Jozef Baláž, František Baláž, Karol Melo, Elino Hrnka, Ján Vančo prezývaný Brčo – ktorý bol kapitánom mužstva, ďalej to boli hráči - Metód Míka a Ján Míka. Ako rozhodcovia, keď sa hralo u nás boli Dezider Švihorík alebo učiteľ Pristach. Futbal sa hral iba v nedeľu, na tréning nebolo času a v dedine už bola jedna až dve koženné lopty a veľká  chuť a snaha hrať futbal.

     S nástupom budovateľskej éry ľudovo-demokratických  krajín po roku 1948 , začali vznikať i rôzné organizácie a spolky ako huby po dáždi.

    V roku 1950 v obci Jarok vzniká „ Dobrovoľná športová organizácia (DŠO) SOKOL Jarok , ktorej založenie inicioval Alexander Kosmál, Koloman Hollý, Ľudovít Bédyi a  Juraj Bako, ktorý krátku dobu pôsobil tiež i ako futbalový rozhodca. Činnosť SOKOLA sa sústredila hlavne na založenie futbalového mužstva.     Pre členov organizácie SOKOL, boli vydané členské preukazy na základe ktorých  moholi  hrať i futbalové zápasy. Organizovaná súťaž stále ešte nebola zriadená.

      V roku 1951 na jeseň narukovali na základnú vojenskú službu Koloman Hollý a Ludovít Bedyi. Funkciu vedúceho mužstva prevzal Juraj Bako. DŠO SOKOL  Jarok dostal i svoju pečiatku.

     V okrese Nitra sa začína pripravovať okresná majstrovská súťaž organizovaná Okresnou sekciou futbalu na čele ktorej bol pán Dian.

     V roku 1952 sa futbalisti - členovia Sokola prihlásili  do novo  vytvorených futbalových štruktúr a súťaží v Nitrianskom okrese v ktorom pôsobia s malými zmenami až dodnes.

     V rokoch 1952 – 1953 futbalové mužstvo najčastejšie hrávalo v tomto zložení:

Ján Horváth – brankár, Milan Chňapek ( Ičo ),Vladimír Černý, Antón Bedyi, Michal Bedyi, Ján Mesároš, Štefan Hollý, Jozef Urban, Vojtech Melo, Oto Bernáth  a  Laco Kosmál.

     Súťaž už organizoval Okresný výbor a hrali v nej tieto mužstvá:

Lehota, Veľké Zálužie, Cabaj, Čápor, Poľný Kesov, Jelšovce, Štefanovičová ( Taraň ), Báb a UMEZ – závod v Nitre. Z tejto súťaže sa nevypadávalo.

     V roku 1954 v mužstve dostali príležitosť nový hráči: Ján Gavura, Emil Lámoš, Dezider Tokolyi, Jozef Hollý, Jozef Zabák, Július Melo, Stanislav Melo, Július Bíly, Oto Melo a  Peter Melo.  V roku 1958 sa mužstvo rozpadlo a súťaž sa nehrala dva roky.

     Až v roku 1960 sa  mužstvo prihlásilo do najnižšej  okresnej súťaži -  3.triedy. Predsedom  vtedy už Telovýchovnej jednoty sa stal Vašek Fanta  a jedným z členov výboru bol i Jozef Vereš.

     V roku 1961 naše mužstvo začalo súťaž veľmi dobre. Mali sme výborných hráčov : Oto Melo-pravé krídlo, Peter Melo – stredný útočník, Vladimír Černý -stredný obranca, Ďulo Bíly – záložník a ďalší. Na jeseň 1961 v domácom zápase s mužstvom z Branču, domáci fanúšikovia inzultovali rozhodcu, následkom čoho bola kontumácia zápasu a tri zastavené zápasy na domácej pôde. Bola to veľká strata, naše mužstvo bolo do tejto doby lidrom súťaže. Ďalšou ranou bolo to, že viacerí hráči sa nedokázali zmieriť s týmto rozhodnutím a nenastúpili do ďalších zápasov. Následkom tejto udalosti sa znovu v našej obci prestal futbal súťažne hrať na  dobu ďlších dvoch rokov 1962 - 1963.

   Futbalový oddiel (klub) v obci Jarok od 60-tich rokov postupne pôsobil pod hľavičkou TJ Jarok a   TJ Družtevník  Jarok. 

  Vo funkcii predsedu futbalového klubu sa postupne vystriedali Václav Fanta starší,   Karol Bidelnica, Gabriel Blaho, Ján Bédyi, Ladislav Urban, Marian Nosek, Ing. Miroslav Zaujec, Róbert Gála, Jaroslav Benča a ďalší.

     Futbalové ihrisko už bolo situované na dolnom konci obce, v časti zvanej Šarina za potokom, vedľa cesty smerom na Veľké Zálužie ( dnes sú tam vybudované tenisové kurty ). Ako šatňu na prezlikanie futbalisti využivali najskôr šopu (stodola na seno) pri ihrisku a neskôr miestnosť, ktorá bola až na školskom dvore bývalej ZŠ a neskôr Materskej škôlky na ulici Pod kostolom vzdialenej od ihriska cca 250 – 300m.

     V roku 1967 sa funkcionári futbalového oddielu (klubu) neúspešne snažili o premiestnenie ihriska a vytvorenie nového športového areálu v priestore “Záhumenice”, vedľa dnešnej ZŠ s MŠ v Jarku. Tento neúspech ich však neodradil a v ďalších rokoch bolo ihrisko v spolupráci s JRD Jarok presunuté a postupne vybudované  na  terajšom mieste.

     Pôvodne bol tento nový areál rozdelený na dve časti – futbalové ihrisko a  na parkúr pre jazdecké kone, ktoré boli vo vlastníctve JRD Jarok. Až v prvom štvrťroku 1975 sa zahájila výstavba súčastných šatní a soc. zariadení TJ Družtevník  Jarok.

      Od roku 1964 sa hral v obci organizovaný futbal pod hlavičkou TJ Družstevník Jarok, ktorý najväčšie úspechy dosiahol v rokoch 1971 – víťaz III. A tr., historický prvý postup do II. A tr.

    Tento úspech dosiahlo mužstvo mužov v tomto zložení:

Benčo Jozef – brankár, hráči : Lámoš Marian, Zujec Dano /Ičo /, Benčo Milan, Gála Miro, Lotocký Dano, Vančo Miro, Podlužánský Emil / Listino / , Zabák Lučo – ktorý bol i trénerom mužstva, Zaujec Miro / Micko /,Gála Robo /Rišo/ , Tokoly Jozef / Jojdák / a  funkcionári: Černý Vlado a Hollý Kalman.

    V rokoch 1972 – 1975 futbalové mužstvo mužov bolo  účastníkom  II. A tr. ObFZ Nitra.

Od roku  1976 do 1988 mužstvo mužov bolo znovu účastníkom  III. A tr . ObFZ Nitra.

    Až v roku 1988 sa  mužstvo mužov druhý krát stáva víťazom III. A tr., čím si zabezpečilo i druhý krát postup do II. A triedy  ObbFZ Nitra.

    Od roku 1988 – 1995 je mužstvo mužov účastníkom  II. A tr. ObFZ Nitra.

V rokoch 1995 – 2002 je mužstvo mužov opäť  účastníkom  III. A tr. ObFZ Nitra.

   V sezóne 2002/2003 mužstvo mužov  postúpilo po tretí krát  do II. A triedy ObFZ Nitra. Predsedom TJ Družstevník Jarok bol v tejto dobe pán Ing. Blažej Zaujec.

  V letných mesiacoch roku 2003 sa previedla rekonštrukcia hlavnej hracej plochy a objekt futbalového štadióna získal pasportizáciu  Oblasného futbalového zväzu Nitra.

    Na rekonštrukciu hracej plochy výrazne prispel pán Jozef Nosek – podnikateľ z  obce Jarok.

   Od roku 2004 sa predsedom klubu / prezidentom / stal práve Jozef Nosek. Pod jeho vedením futbalový klub v sezóne 2004/2005 najskôr hral  II. A triedu Oblasného futbalového zväzu Nitra a

v sezóne 2005/2006 futbalový klub, už pod  neoficiálným názvom FC 31 Jarok sa stal prvý krát vo svojej histórii i  víťazom II. A triedy mužov.

  V nasledujúcej sezóne 2006/2007 sa mužstvo mužov stalo i prvý krát  víťazom I. A triedy Oblastného futbalového zväzu Nitra /Šaľa – Zl.Moravce  a postúpilo do V. ligy Juh - Západoslaovenského futbalového zväzu Nitra, čím dosiahlo doteraz najväčší historický úspech.

   V roku 2006 na jeseň sa mužsvto mužov FC 31 Jarok zúčastnilo i na Halovom  vianočnom  turnaji  Oblastného futbalového zväzu Nitra/ Šaľa- Zl.Moravce – v  hale  SPP Nitra a obsadilo celkovo   II. miesto .

   V  ročníku 2006/2007  mužstvo dorastu pod vedením Františka Horného a Lubomíra Csernáka získalo 1.miesto Oblastného majstrovstva Nitra/Šaľa v I.triede skupiny A dorastu  a postúpilo na turnaj o  postup do  ligy dorastu. Na tomto turnaji mužstvo dorastu obsadilo tretie miesto – čo je doposial  tiež najväčší úspech v tejto kategórii.

    Od roku 2007 po spracovaní nových stanov klubu Ing. Jaroslavom Bakom   a ich  schválení na Ministersve vnútra SR , futbalový klub  oficiálne používa názov FC 31 Jarok, s novým znakom klubu a klubovou zástavov .

    V rokoch 2005 až 2007 bola za pomoci a aktívneho riadenia pána Jozefa Noseka vykonaná rekonštrukcia šatní, ďalej bola vybudovaná tribúna pre cca 100 osôb, položená dlažba na chodníku pred tribúnou a vedľa stánku pre bufet,  bola vybudovaná studňa na poleivanie ihriska, bola zakúpená nová závlahová suprava, nové ozvučenie areálu a malotraktor  na kosenie hracej plochy. Na týchto všetkých prácach sa výrazným spôsobom podieľali i zamestnanci firmy Nosek.

     Mužstvo mužov futbalového klubu FC 31 Jarok  odohralo sezónu 2007/2008  v V. lige Juh ZsFZ Nitra , čo je doposial  najvyššia súťaž v ktorej  muži  z obce Jarok hrali.

   Trénerom mužstva mužov v tejto dobe bol Milan Kucharovič zo Serede a jeho hrajúcim  asistentom Roman Tomiš starší – rodák z  obce Jarok.

    Roman Tomiš  starší je doposial jediným naším rodákom z obce Jarok , ktorý hrával za mužstvo FC Nitra i I. slovenskú národnú ligu.

      Na jeseň sezóny 2007/2008 sa  mužstvo mužov zúčastnilo i na  Halovom vianočnom turnaji Oblastného futbalového zväzu Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce – v hale SPP Nitra  a získalo 1. miesto – čím sa  stalo i  víťazom  turnaja o  Putovný pohár ObFZ Nitra.

    V  dobe, keď bol prezidentom futbalového klubu FC 31 Jarok pán Jozef Nosek sa v klube venovala i zvýšená pozornosť o mužstvo žiakov, ktoré viedol Jozef Kučera a neskôr Stanislav Fuglík a po ňom Juraj Chňapek.

     Dňa 9.februára 2008 sa konal 9.ročník Medzinárodného Halového futbalového turnaja žiakov na ktorom žiaci FC 31 Jarok pod vedením trénera Jozefa Kučeru získali veľmi pekné 2.miesto, víťazom boli žiaci z Českej republiky.

      V roku 2008 funkciu prezidenta klubu prevzal Ing. Ján Bartakovič.  Pod  jeho vedením mužstvo mužov futbalové klubu FC 31 Jarok v sezóne 2008/2009 hralo v I. A triede ObFZ Nitra a od sezóny 2009/2010  v II. A triede, ktorá sa po reorganizácii ObFZ Nitra v roku 2015 premenovala na VII. ligu Skupina A  ObFZ Nitra.

    Významné ocenenie v roku 2015  ziskal náš rodák a odchovanec  dorastu Tomáš Horák, ktorý bol zvolený za najlepšieho hráča dorastu ObFZ Nitra za rok 2015. Spolu s Tomášom Labudom boli vybraní, ako hráči FC 31 Jarok do  dorasteneckého Výberu ObFZ  Nitra, ktorý sa dňa 23. januára 2016 v Leviciach zúčastnil dorasteneckého turnaja “ O pohár predsedu ZsFZ Nitra.

    Dňa 17. januára 2016 sa konalo Mimoriadné valné zhromaždenie futbalového klubu FC 31 Jarok, kde bol zvolený nový prezident klubu – Ing. Jaroslav Bako, nový výkonný výbor klubu  vedený viceprezidentom klubu -  Jozefom Labudom  a nová dozorná rada klubu vedená predsedom  -  Patrikom Zabákom.

   Cieľom nového vedenia klubu na rok 2016 je udržať mužstvo dospelých v VII. lige - skupine A , s mužstvom dorastu dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie v VI. Lige - skupine B  a  zahájiť  prípravu nového mužstva žiakov tak, aby sa mohlo prihlásiť do súťaže žiakov na  jeseň sezóny 2016/2017.

    Tento cieľ bude možné splniť iba vtedy, ak bude v obci o futbal záujem hlavne zo strany hráčov  a bude mať i širokú podporu od občanov obce.

 

Spracoval v Jarku dňa  15. marca 2016      Ing. Jaroslav Bako

 

 

Použitá literatúra :   Kronika Družtevník Jarok 1.1.1975

                                  Peter Keresteš    “Jarok v premenách času”

                                  Brožúra vydaná Obecným úradom Jarok v roku 2003     

 

Poznámka :

Autor tohto článku sa vopred ospravedlňuje za prípadné nepresnosti v historických súvislostiach čo mohlo byť spôsobené nedostatkom informácii a zároveň žiada čitateľov, ktorí zistia takéto nepresnosti, alebo majú iné historické poznatky a dokumenty,  aby  tieto okolnosti konzultovali s autorom a tým zabezpečili ich odstránenie a uvedenie na správnú mieru.

Ak by chcel čitateľ tohto článku prispieť k jeho rozšíreniu i o nové poznatky textové, dokumentačné alebo fotografiami kontaktujte prosím  mobil 0904 392 898.

Ďakujem Bako.     

 

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do európskeho parlamentu 2024

e-SLUŽBY

e-SLUŽBY

Protikorupčná politika

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Futbalový klub 31 Jarok

Jarok

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Ochrana osobných údajov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:145
TÝŽDEŇ:1883
CELKOM:747897

hore