Obsah

Základné info

Samosprávny kraj Nitriansky
Okres Nitra
Región Nitriansky
Počet obyvateľov k 1.1.2019 2048
Rozloha 2200 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1113

 

Obec Jarok

Obec Jarok,  pôvodným menom tiež IREG, čo znamená pozemok zdedený po otcovi, teda dedičstvo, je obec na Slovensku 10 km juhozápadne od Nitry. Obyvatelia Jarku sa živili prevažne poľnohospodárstvom. Mimo obilia pestovali hlavne konope, ktoré bolo využívané na výrobu konopného plátna a povrazov, ale hlavne lisovali z konopných semien olej. Obec Jarok

Správy

17.02.2020

Oznam starostu obce 1

Oznam starostu obce

Starosta obce Jarok Stanislav Sťahel oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jarku sa v termíne 20. februára 2020, ktorý bol schválený v harmonograme zasadnutí na rok 2020, konať nebude. Náhradný termín bude v mesiaci marec a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

Detail

12.02.2020

Zálužská paleta

Zálužská paleta 2020

Zálužská paleta 2020

Detail

11.02.2020

Oznam Urbárskeho spolku p. s. Jarok 1

Oznam Urbárskeho spolku p. s. Jarok

Oznam Urbárskeho spolku p. s. Jarok

Detail

10.02.2020

Oznam o prerušení prevádzky Materskej školy 1

Oznam o prerušení prevádzky Materskej školy

Oznam o prerušení prevádzky Materskej školy

Detail

Kalendár akcií

14.03.2020

Verejná výstava vín

Pozvánka na výstavu vín spojenú s ochutnávkou

Pozvánka na výstavu vín spojenú s ochutnávkou: 14. marec 2020 od 18.00 do 24.00 h v KD Jarok

Detail