Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.09.2019

Zmluva o dielo na stavebné práce

OÚJK-S2019/00001/15

438 384,89 EUR

SOAR sk, a.s. Žilina

Obec Jarok

02.09.2019

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

OÚJK-S2019/00686

0,00 EUR

Pavol Bojkovský a manželka Beata Bojkovská Tekeliová

Obec Jarok

22.08.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely registratúry a archivácie

OÚJK-S2019/00671/2

Neuvedené

Mgr. Martin Baláž

Obec Jarok

22.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

15/2019

880,00 EUR

Mgr. Martin Baláž

Obec Jarok

16.08.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

OÚJK-S2019/00668

18,00 EUR

Obec Jarok

Slovak Telekom a.s.

16.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-514-04049

1 000,00 EUR

Obec Jarok

Fond na podporu umenia

07.08.2019

Kúpna zmluva

OÚJK-S2019/00507/2

2 110,00 EUR

Jozef Janošťák a manželka

Obec Jarok

06.08.2019

Zmluva od ielo

OÚJK-S2019/00489/8

6 587,50 EUR

Ľuboš Bradáč BOBSTAV

Obec Jarok

06.08.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

46/POD-403/19

5 000,00 EUR

Obec Jarok

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

17.07.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121906224

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Jarok

11.07.2019

Kúpna zmluva

OÚJK-S2019/00305/4

75,00 EUR

Kamila Kardošová

Obec Jarok

02.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

100/2019

1 200,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Jarok

28.06.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb vo verejnom obstarávaní

OÚJK-S2019/00500/6

792,00 EUR

Globaltender s.r.o. Bratislava

Obec Jarok

25.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

276/2019

1 100,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Jarok

25.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

314/2019

1 700,00 EUR

Obec Jarok

Nitriansky samosprávny kraj

13.06.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

OÚJK-S2019/00618

2 000,00 EUR

Obec Jarok

Poľnohospodárske družstvo Jarok

11.06.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

OÚJK-S2019/00402/2

16 137,02 EUR

Obec Jarok

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

21.05.2019

Zmluva o pripojení

8000440519

216,36 EUR

Obec Jarok

SPP - distribúcia, a.s.

16.05.2019

Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

OÚJK-S2019/00453

1 409,76 EUR

Poľnohospodárske družstvo Jarok

Obec Jarok

16.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39777

3 000,00 EUR

Obec Jarok

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území v CVČ na rok 2019

OÚJK-S2019/00359/2

441,00 EUR

Obec Veľké Zálužie

Obec Jarok

24.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

5/ENV-L5/2019

Neuvedené

Obec Jarok

Mgr. Oľga Csalová, PhD.

08.04.2019

Zmluva o prevode práv a povinností

OÚJK-S2019/00371

Neuvedené

AMD AudiTax, s.r.o.

Obec Jarok

29.03.2019

Darovacia zmluva

2019/800-HM

Neuvedené

Ministerstvo obrany SR

Obec Jarok

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

OÚJK-S2019/00123/2

700,00 EUR

Slovenský červený kríž, miestny spolok SČK Jarok

Obec Jarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: