Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.07.2022

DF2022/224

Verejná správa SR

204,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina

Obec Jarok

12.07.2022

DF2022/223

Štítky

20,00 EUR

ADVERTA CZ s.r.o., Stromová 5276/2, 92101 Piešťany

Obec Jarok

12.07.2022

DF2022/222

Kontajnery plastové

77,76 EUR

FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra

Obec Jarok

12.07.2022

DF2022/221

Výkon zodpovednej osoby 6/2022

62,40 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh

Obec Jarok

12.07.2022

DF2022/220

kybernetická bezpečnosť 5/2022

102,00 EUR

IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 94911 Nitra

Obec Jarok

12.07.2022

DF2022/219

Spracovanie účtovnej agendy 5/2022

700,00 EUR

R&R Accounting, s.r.o., Hlavná ulica 18/19, 95148 Jarok

Obec Jarok

12.07.2022

DF2022/218

Poradenstvo vo VO 5/2022

900,00 EUR

Globaltender, s.r.o., Palisády 39, 81106 Bratislava

Obec Jarok

12.07.2022

DF2022/217

Združená dodávka plynu 6/2022 (St. MŠ, FC31, OcÚ KD, Pož. zbroj)

2 080,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Jarok

12.07.2022

DF2022/216

BOZP a PO 6/2022

35,00 EUR

Peter Raus, Potravinárska 19, 94901 Nitra

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/215

Príprava a výdaj obedov seniorom 5/2022

449,97 EUR

Základná škola s materskou školou v Jarku, Školská 16, 951 48 Jarok

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/214

Právne zastupovanie

955,82 EUR

JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 81105 Bratislava

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/213

Schéma rozvádzačov

140,00 EUR

Matej Fiala, Štúrova 24/121, 94901 Nitra

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/212

Oprava verejného rozhlasu a postrek stromov

267,00 EUR

Patrik Mažec, Sokolníky 224, 95146 Podhorany

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/211

Druhý stupeň auditu ISO 37001

780,00 EUR

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Plynárenská 7/B, 82109 Bratislava

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/210

Oprava poškodeného telekomunikačného kábla

930,94 EUR

ZYRY-Tem s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/209

Analýza vzoriek odpadových vôd

630,64 EUR

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, 94901 Nitra

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/208

Výkon zodpovednej osoby 5/2022

62,40 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/207

Výsyp a uloženie odpadov PO 4/2022

-235,66 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/206

Zmluvná preprava - dopr. služby 5/2022

123,00 EUR

ARRIVA, 94944 Nitra

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/205

Murárske a stav. práce - Fara

4 922,10 EUR

MNPN s.r.o., Ríbezľová 3300/6A, 94901 Nitra

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/204

Mobilné siete

114,51 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/203

Oznámenie o výberovom konaní

252,00 EUR

Petit Press, a.s. divízia Bratislava, odštepný závod, Lazaretská 12, 81108 Bratislava 1

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/202

Výsyp a uloženie odpadov 4/2022

3 233,83 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/201

Výsyp a uloženie odpadov PO 4/2022

1 074,10 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

Obec Jarok

21.06.2022

DF2022/200

Drvenie na BIO skládke

120,00 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

Obec Jarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: