Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jarok
obecJarok
Vitajte na oficiálnych stránkach našej obce!

Jarok Obec Jarok, pôvodným menom tiež IREG, čo znamená pozemok zdedený po otcovi, teda dedičstvo, je obec na Slovensku 10 km juhozápadne od Nitry.

VZN

2023

VZN č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/2022 o hospodárení s majetkom obce Jarok

VZN č. 22023, ktorym sa rusi VZN c. 22022 o hospodareni s majetkom obce Jarok_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,77 kB
Vložené: 13. 12. 2023

2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jarok

Dodatok č. 1 VZN č. 4_2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Jarok_schválený_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,65 kB
Vložené: 30. 5. 2022

VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jarok - Zmien a doplnkov č. 1/2022

VZN č. 12022 web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB
Vložené: 29. 6. 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2021 o hospodárení s majetkom obce Jarok

Dodatok č. 1 k VZN č. 52021 o hospodárení s majetkom obce Jarok_schválený_W.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,32 kB
Vložené: 17. 10. 2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2021 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a ŠJ

Dodatok č. 2 k VZN č. 7_2021 VZN o výške príspevku za pobyt v MŠ,ŠKD, ŠJ schválený_W.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,76 kB
Vložené: 17. 10. 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK c 1 k VZN č. 2 2020- o miestnych daniach a miestnom poplatku - schválený_w.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,72 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 2/2022 o hospodárení s majetkom obce Jarok

VZN č. 2_2022 o hospodárení s majetkom obce Jarok-schválené_w.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,16 kB
Vložené: 16. 12. 2022

VZN č. 4/2022 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ

VZN č. 4_2022 o určení výšky fp na prevádzku a mzdy MŠ a ŠZ a CVČ 2023 - schválené_w.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,4 kB
Vložené: 16. 12. 2022

2021

VZN č. 1/2021 o hazardných hrách

VZN č. 12021 o hazardných hrách - schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,06 kB
Vložené: 26. 3. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok

Dodatok č. 2 VZN č. 32019 o hospodárení s majetkom obce Jarok - schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,48 kB
Vložené: 26. 3. 2021

VZN č. 2/2021 o hazardných hrách

VZN č. 2_2021 o hazardných hrách -SKEN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 853,55 kB
Vložené: 18. 5. 2021

VZN č. 3/2021 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov

VZN č. 3_2021 VZN o výške príspevku za pobyt v MŠ,ŠKD, ŠJ-schvalené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,36 kB
Vložené: 20. 9. 2021

VZN č. 4/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jarok

VZN č. 4_2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jarok - schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,88 kB
Vložené: 20. 9. 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Jarok

Dodatok č. 1 VZN č. 72019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území Obce Jarok-schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,53 kB
Vložené: 14. 12. 2021

VZN č. 5/2021 o hospodárení s majetkom obce Jarok

VZN č. 52021 o hospodárení s majetkom obce Jarok-schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,29 kB
Vložené: 14. 12. 2021

VZN č. 6/2021 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka MŠ s ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ

VZN č. 62021 o určení výšky fp na prevádzku a mzdy MŠ a ŠZ a CVČ 2022 - schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,96 kB
Vložené: 14. 12. 2021

2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Jarok

VZN č. 12020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Jarok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,68 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č. 2 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,82 kB
Vložené: 11. 12. 2020

2019

VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 1_elektronická komunikácia obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,71 kB
Vložené: 26. 4. 2019

VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok

VZN č. 32019 o hospodárení s majetkom obce Jarok-web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,07 kB
Vložené: 18. 7. 2019

VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 42019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 2019_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,74 kB
Vložené: 18. 7. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok

Dodatok č. 1 VZN č. 32019 o hospodárení s majetkom obce Jarok schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,78 kB
Vložené: 6. 8. 2019

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2020

VZN č.5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,42 kB
Vložené: 29. 1. 2020

VZN č. 6/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy MŠ, ŠZ a CVČ

VZN 6_2019 o určení výšky fp na prevádzku a mzdy MŠ a ŠZ a CVČ_akt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,06 kB
Vložené: 29. 1. 2020

VZN č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok

VZN č. 7_2019 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,02 kB
Vložené: 29. 1. 2020

2018

VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Jarok

VZN č. 1_2018_UPN_s_prilohami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,86 MB
Vložené: 8. 10. 2018

VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na rok 2019

VZN č. 4 2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 583,99 kB
Vložené: 12. 12. 2018

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2017

VZN o trh. m..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 660,87 kB
Vložené: 10. 5. 2017

VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN - návrh 2015_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,47 kB
Vložené: 28. 11. 2017

VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017

VZN č.3 2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,71 kB
Vložené: 15. 12. 2017

2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 3/2016

VZN č.3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,14 kB
Vložené: 17. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 2/2016

VZN č.2 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,08 kB
Vložené: 17. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2016

VZN - návrh 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,72 kB
Vložené: 17. 6. 2016

2015

Príloha č. 1 - tlačivo na stiahnutie

priloha_c_1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Vložené: 5. 6. 2015

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015

VZN_c_2_2014_na_rok_2015_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,42 kB
Vložené: 5. 6. 2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jarok č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN_Draft_2015-10-02.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,97 kB
Vložené: 5. 11. 2015

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Jarok

vzn-o-umiestnovani-voleb-plag.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,38 kB
Vložené: 5. 11. 2015

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2015

priloha_c_1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,07 kB
Vložené: 11. 12. 2015

VZN č.3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016

VZN č.3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 109,5 kB
Vložené: 11. 12. 2015

VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce aktuálne.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 114,36 kB
Vložené: 11. 12. 2015

VZN O umiestňovaní volebných plagátov

vzn o umiestňovaní voleb. plagátov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 73,34 kB
Vložené: 11. 12. 2015

2014

TLAČIVO - Žiadosť o dotáciu

ziadost_o_dotaciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 792,29 kB
Vložené: 19. 8. 2014

VZN č.2 2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Jarok

VZN_c2_2013_o_dotaciach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,56 kB
Vložené: 19. 8. 2014

VZN č.1 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2014

vzn01-2013-c2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,25 MB
Vložené: 4. 1. 2014

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok

VZN_c_1_2014_o_nakladani_s_KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,25 kB
Vložené: 25. 6. 2014

2012

VZN č.2/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku

vzn_0211.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,9 kB
Vložené: 27. 1. 2012

VZN č.1/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

vzn_012012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,06 kB
Vložené: 7. 12. 2012

2011

VZN č.2/2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011

vzn_0210.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,97 kB
Vložené: 3. 1. 2011

VZN č.1/2011 O parkovaní vozidiel na verených priestranstvách

vzn_0111.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,59 kB
Vložené: 7. 3. 2011

2010

Dodatok č. 1 k VZN 02/2009 zo dňa 07.09.2011

dodatok1_02_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529,96 kB
Vložené: 5. 1. 2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2009

vzn_0209.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,03 kB
Vložené: 5. 1. 2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2009

vzn_0309.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,3 kB
Vložené: 5. 1. 2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2009

vzn_0409.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,59 kB
Vložené: 8. 1. 2010

VZN č.1/2010 O zriaďovaní prevádzkární, vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok

vzn_0110.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,94 kB
Vložené: 9. 9. 2010

2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2008

vzn_0108.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,73 kB
Vložené: 28. 2. 2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2008

vzn_0308.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,99 kB
Vložené: 13. 1. 2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2009

vzn_0109.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,19 kB
Vložené: 28. 11. 2009

2008

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2008

vzn_0208.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,57 kB
Vložené: 29. 10. 2008

2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2006

vzn_0206.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,72 kB
Vložené: 19. 1. 2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2006

vzn_0306.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,61 kB
Vložené: 2. 3. 2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2007

vzn_0107.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,17 kB
Vložené: 22. 2. 2007

2006

Dodatok č.1 k uzneseniu č.1/2002 zo dňa 07.09.2011

dodatok1_01_2002.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,99 kB
Vložené: 25. 5. 2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2002

vzn_0102.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,25 kB
Vložené: 25. 5. 2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2003

vzn_0103.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,58 kB
Vložené: 25. 5. 2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2004

vzn_0104.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,99 kB
Vložené: 20. 7. 2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2005

vzn_0105.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,5 kB
Vložené: 25. 5. 2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2005

vzn_0205.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,27 kB
Vložené: 25. 5. 2006

Dodatok č.1 k uzneseniu č.1/2006 zo dňa 26.10.2011

dodatok1_01_2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,24 kB
Vložené: 20. 7. 2006

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do európskeho parlamentu 2024

e-SLUŽBY

e-SLUŽBY

Protikorupčná politika

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Futbalový klub 31 Jarok

Jarok

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Ochrana osobných údajov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:147
TÝŽDEŇ:1885
CELKOM:747899

hore