Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2018

Kúpna zmluva - Stanislav Chudáček Stiahnuté: 294x | 14.02.2018

Darovacia zmluva - PD Jarok Stiahnuté: 239x | 18.01.2018

Dodatok č. 2 Mgr. Pavel Sabo a manželka Stiahnuté: 206x | 15.02.2018

Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce za projekty - Poľovnícka spoločnosť Jarok Stiahnuté: 260x | 12.03.2018

Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce za projekty - Poľovnícka spoločnosť Jarok Stiahnuté: 222x | 12.03.2018

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Torvo s.r.o., Bratislava Stiahnuté: 233x | 12.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na projekty - FS Jaročan Stiahnuté: 214x | 12.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na členskú základňu - FS Jaročan Stiahnuté: 208x | 12.03.2018

Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce za projekt - FC 31 Jarok Stiahnuté: 220x | 25.03.2018

Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na členskú základňu - FC 31 Jarok Stiahnuté: 217x | 25.03.2018

Zmluva podľa § 269 odseku 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Občianske združenie Divadlo Maska - Predstavenie Smejko a Tanculienka Stiahnuté: 232x | 25.03.2018

2017

COBRA BAUART - Zmluva o dielo - Rozsirenie kapacity MS Stiahnuté: 306x | 05.01.2017

QSCert - Zmluva o dielo Stiahnuté: 232x | 26.01.2017

Zmluva_Obcianske zdruzenie Divadlo Maska Stiahnuté: 309x | 27.02.2017

Zmluva o dielo - Ing. Jaroslav Franta - Vypracovanie projktovej dokumentacie Stiahnuté: 328x | 27.02.2017

Zmluva o dielo - TOP INTERIER Topoľčany Stiahnuté: 303x | 15.03.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny Stiahnuté: 290x | 12.04.2017

Zmluva o bezodplatnom užívaní pozemku - FC 31 Jarok Stiahnuté: 316x | 02.05.2017

Darovacia zmluva - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stiahnuté: 208x | 02.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Ministerstvo vnútra SR Stiahnuté: 209x | 02.05.2017

Stránka