Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - FC 31 Jarok - členská základňa Stiahnuté: 63x | 10.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - FC 31 Jarok - projekt Stiahnuté: 61x | 10.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - FS Jaročan - projekty Stiahnuté: 63x | 11.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - FS Jaročan - členská základňa Stiahnuté: 70x | 11.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Poľovnícka spoločnosť Jarok - projekty Stiahnuté: 65x | 11.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Poľovnícka spoločnosť Jarok - členská základňa Stiahnuté: 62x | 11.05.2017

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Martin Andrášik a manželka Stiahnuté: 68x | 16.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub pri ŠOG Nitra Stiahnuté: 80x | 23.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuté: 64x | 02.06.2017

Kúpna zmluva - Michal Štefanka Stiahnuté: 81x | 02.06.2017

Zmluva o dielo - ZEERTS Malý Lapáš Stiahnuté: 67x | 02.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Stiahnuté: 64x | 28.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Folklórny deň v Jarku - NSK Stiahnuté: 64x | 03.07.2017

Kúpna zmluva - Anna Regecová Stiahnuté: 82x | 07.07.2017

Zmluva o dielo - BioCompact Stiahnuté: 77x | 20.07.2017

Kúpna zmluva - Sabo, Sabová Stiahnuté: 72x | 24.07.2017

Kupna zmluva - Barčákova Stiahnuté: 82x | 17.08.2017

Zmluva o spolupráci a poradenstve - T-Consult Stiahnuté: 61x | 24.08.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru Stiahnuté: 71x | 26.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuté: 84x | 07.10.2017

Stránka