Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - FC 31 Jarok - členská základňa Stiahnuté: 183x | 10.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - FC 31 Jarok - projekt Stiahnuté: 154x | 10.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - FS Jaročan - projekty Stiahnuté: 179x | 11.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - FS Jaročan - členská základňa Stiahnuté: 177x | 11.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Poľovnícka spoločnosť Jarok - projekty Stiahnuté: 203x | 11.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Poľovnícka spoločnosť Jarok - členská základňa Stiahnuté: 149x | 11.05.2017

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Martin Andrášik a manželka Stiahnuté: 176x | 16.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub pri ŠOG Nitra Stiahnuté: 184x | 23.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuté: 147x | 02.06.2017

Kúpna zmluva - Michal Štefanka Stiahnuté: 189x | 02.06.2017

Zmluva o dielo - ZEERTS Malý Lapáš Stiahnuté: 186x | 02.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Stiahnuté: 162x | 28.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie - Folklórny deň v Jarku - NSK Stiahnuté: 169x | 03.07.2017

Kúpna zmluva - Anna Regecová Stiahnuté: 176x | 07.07.2017

Zmluva o dielo - BioCompact Stiahnuté: 207x | 20.07.2017

Kúpna zmluva - Sabo, Sabová Stiahnuté: 190x | 24.07.2017

Kupna zmluva - Barčákova Stiahnuté: 204x | 17.08.2017

Zmluva o spolupráci a poradenstve - T-Consult Stiahnuté: 161x | 24.08.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru Stiahnuté: 168x | 26.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuté: 176x | 07.10.2017

Stránka