Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok v roku 2017 číslo 8/2017 Stiahnuté: 71x | 11.10.2017

Zmluva o manažmente verejného obstarávania Stiahnuté: 106x | 13.10.2017

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi obcami Jarok, Lehota a Veľké Zálužie Stiahnuté: 108x | 13.11.2017

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I022-221-10 Stiahnuté: 116x | 14.11.2017

Kúpna zmluva - Ing. Matúš Gála Stiahnuté: 152x | 15.11.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation Stiahnuté: 97x | 30.11.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla Galileo Corporation Stiahnuté: 102x | 30.11.2017

Dodatok k zmluve - Sabo, Sabová Stiahnuté: 62x | 18.12.2017

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve - Andrášik, Andrášiková Stiahnuté: 66x | 18.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - Športový klub karate Kachi Stiahnuté: 96x | 21.12.2017

2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sylvia Cyafrangóovej Stiahnuté: 120x | 17.02.2018

Zmluva o dielo - TOP INTERIER Topoľčany Stiahnuté: 81x | 19.01.2016

Kúpna zmluva - Miroslav Bartakovič, Viola Bartakovičová Stiahnuté: 96x | 14.03.2016

Zmluva o dodávke plynu - SPP Stiahnuté: 76x | 16.03.2016

Nájomná zmluva - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Jarok Stiahnuté: 103x | 21.03.2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK Stiahnuté: 53x | 12.04.2016

Západoslovenská distribučná - Zmluva o užívaní časti podperných bodov Stiahnuté: 134x | 26.04.2016

Kúpna zmluva - Fábik Stiahnuté: 69x | 28.04.2016

Zmluva o dielo - ENVIPOL s. r. o., Nové Sady Stiahnuté: 62x | 09.05.2016

Zmluva o elektronickej komunikacii - Dovera Stiahnuté: 66x | 11.05.2016

Stránka