Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2016

Zmluva o pripojení - obec Jarok Stiahnuté: 77x | 06.06.2016

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ul. Záhumenice Stiahnuté: 81x | 17.06.2016

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ul. Pod vinohradmi Stiahnuté: 85x | 17.06.2016

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ul. Pod cintorínom Stiahnuté: 78x | 17.06.2016

Zmluva o pripojení odberného zariadenia Hlavná ul. Stiahnuté: 84x | 17.06.2016

Zmluva o dielo AWA Corp - Program rozvoja obce Jarok Stiahnuté: 83x | 22.06.2016

Zmluva č. 183/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu Stiahnuté: 77x | 23.06.2016

Z M L U V A č. 189/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny Stiahnuté: 76x | 15.07.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Súkromná základaná umelecká škola Stiahnuté: 87x | 22.07.2016

Zmluva o dielo - EKOSTAVBY Stiahnuté: 96x | 02.08.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestororv - Stomatologická ambulancia Jarok Stiahnuté: 86x | 08.09.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Záhumenice Stiahnuté: 81x | 19.10.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Stiahnuté: 85x | 19.10.2016

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Stiahnuté: 111x | 19.10.2016

Nájomná zmluva - Paulína Nováková Stiahnuté: 102x | 19.10.2016

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - Zmluva o spolupráci Stiahnuté: 91x | 19.10.2016

Kúpna zmluva - Ing. Martin Ďurfina Stiahnuté: 173x | 24.11.2016

Kúpna zmluva - Martin Andrášik a manželka Stiahnuté: 139x | 01.12.2016

Zmluva č. OcÚ_S2016_00771_001 o poskytnutí audítorských služieb Stiahnuté: 98x | 02.12.2016

Zmluva č. OcÚ_S2016_00770_001 o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 88x | 02.12.2016

Stránka