Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2015

Kúpna zmluva - Ivan Melo a manželka Jana Melová Stiahnuté: 268x | 17.02.2018

Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Stiahnuté: 264x | 17.02.2018

Zmluva č. 0644/2014 Stiahnuté: 169x | 17.02.2018

Zmluva o dielo - Window Holding a.s. Stiahnuté: 138x | 17.02.2018

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 189x | 17.02.2018

Zmluva - Poľovnícka spoločnosť Jarok Stiahnuté: 194x | 17.02.2018

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE s.r.o. Stiahnuté: 203x | 21.09.2015

Zmluva - MADE s.r.o. Stiahnuté: 215x | 17.02.2018

Mandátna zmluva - Mondivision Stiahnuté: 205x | 17.02.2018

Dohoda o nájme nebytových priestorov - Lívia Valnohová Stiahnuté: 153x | 17.02.2018

Dohoda o nájme nebytových priestorov - Ing. Emília Štefanková Stiahnuté: 151x | 17.02.2018

Prikazná zmluva - ZMOS Stiahnuté: 143x | 17.02.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 1 Stiahnuté: 196x | 17.02.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 2 Stiahnuté: 215x | 17.02.2018

Zmluva o dielo STUBA Stiahnuté: 210x | 17.02.2018

Zmluva o dielo č. 10932015 MRVOOJ Stiahnuté: 145x | 17.02.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 218x | 17.02.2018

Zmluva o grantovom účte - Prima Banka Stiahnuté: 165x | 17.02.2018

Kúpna zmluva - Katarína Blažiová Stiahnuté: 163x | 17.02.2018

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Stiahnuté: 186x | 17.02.2018

Stránka