Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Záhumenice Stiahnuté: 205x | 24.05.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Pod vinohradmi Stiahnuté: 166x | 24.05.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Pod cintorínom Stiahnuté: 163x | 24.05.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Hlavná Stiahnuté: 167x | 24.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - FC 31 Jarok Stiahnuté: 221x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce FC 31 Jarok - projekt Stiahnuté: 220x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - členská zák Stiahnuté: 191x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - projekty Stiahnuté: 224x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Tanečné skupiny KITTYwalk a CATwa Stiahnuté: 164x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Spolok stolného tenisu - členská Stiahnuté: 149x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Rodičovské združenie pri ZŠ Jarok Stiahnuté: 154x | 17.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Rodičovské združenie pr ZŠ - proj Stiahnuté: 169x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov Slovenska ZO Ja Stiahnuté: 156x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Vinohradnícky spolok Stará hora Ja Stiahnuté: 165x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Folklórna skupina Íreckí seniori Stiahnuté: 164x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Vinohradnícky spolok Stará hora J Stiahnuté: 162x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Urbársky spolok, p.s. Jarok - pro Stiahnuté: 143x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Urbársky spolok, p.s. Jarok - čle Stiahnuté: 157x | 29.04.2016

Zmluva o dielo - Územný plán obce Jarok Stiahnuté: 294x | 31.05.2016

Zmluva o prenajme reklamnych priestorov - obec Jarok Stiahnuté: 196x | 06.06.2016

Stránka