Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Záhumenice Stiahnuté: 66x | 24.05.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Pod vinohradmi Stiahnuté: 63x | 24.05.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Pod cintorínom Stiahnuté: 73x | 24.05.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia OM Hlavná Stiahnuté: 66x | 24.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - FC 31 Jarok Stiahnuté: 65x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce FC 31 Jarok - projekt Stiahnuté: 70x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - členská zák Stiahnuté: 61x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok - projekty Stiahnuté: 70x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Tanečné skupiny KITTYwalk a CATwa Stiahnuté: 73x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Spolok stolného tenisu - členská Stiahnuté: 62x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Rodičovské združenie pri ZŠ Jarok Stiahnuté: 71x | 17.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Rodičovské združenie pr ZŠ - proj Stiahnuté: 78x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov Slovenska ZO Ja Stiahnuté: 62x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Vinohradnícky spolok Stará hora Ja Stiahnuté: 68x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Folklórna skupina Íreckí seniori Stiahnuté: 67x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Vinohradnícky spolok Stará hora J Stiahnuté: 68x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Urbársky spolok, p.s. Jarok - pro Stiahnuté: 62x | 29.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie - Urbársky spolok, p.s. Jarok - čle Stiahnuté: 72x | 29.04.2016

Zmluva o dielo - Územný plán obce Jarok Stiahnuté: 77x | 31.05.2016

Zmluva o prenajme reklamnych priestorov - obec Jarok Stiahnuté: 65x | 06.06.2016

Stránka