Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00360/1

Oznam o ponuke majetku mimo dražby

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť