Obsah

O obci

Ulice

P.č. NÁZOV ULICE
1 Brehy
2 Cabajská ulica
3 Hasičská ulica
4 Hlavná ulica
5 K mostu
6 Krátka ulica
7 Kúty
8 Nová ulica
9 Nový Sliváš
10 Obecná ulica
11 Piesková ulica
12 Pod cintorínom
13 Pod lipami
14 Pod kostolom
15 Pod vinohradmi
16 Pri ihrisku
17 Pusté
18 Spojovacia ulica
19 Starý Sliváš
20 Školská ulica
21 Štepnice
22 Tiťváňska ulica
23 Záhumenice
24 Lackov dvor
25 Zálužská ulica