Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2014

Zmluva o budúcej zmluve - Súkromná základná umelecká škola Stiahnuté: 184x | 17.02.2018

Zmluva s SPP o dodávke plynu Stiahnuté: 228x | 17.02.2018

2013

Zmluva o spolupráci: Západoslovenská distribučná Stiahnuté: 179x | 17.02.2018

Zmluva - audítorské služby: Ing. Darina Palatická Stiahnuté: 188x | 17.02.2018

Kúpna zmluva: Stanislav Zeleňák Stiahnuté: 231x | 17.02.2018

Kúpna zmluva: Ing. Jaroslav Bako Stiahnuté: 237x | 17.02.2018

Nájomná zmluva: Pavlína Nováková Stiahnuté: 202x | 17.02.2018

Zmluva o poskytovaní technickej služby - P&A Security, s.r.o. Stiahnuté: 211x | 17.02.2018

Prima banka: Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Stiahnuté: 221x | 17.02.2018

Dodatok č.1 Stiahnuté: 204x | 17.02.2018

Dodatok č.2 Stiahnuté: 215x | 17.02.2018

Príkazná zmluva - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí Stiahnuté: 208x | 17.02.2018

Zmluva o bezplatnom odbere odpadového skla: Nitrasklo s.r.o. Stiahnuté: 224x | 17.02.2018

Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy: Paulína Nováková Stiahnuté: 178x | 17.02.2018

Zmluva o poskytnutí služby: Ing. Jozef Kozík Stiahnuté: 208x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Vladimír Bekényi Stiahnuté: 302x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Ing. Marián Sahul, STAVEKO Stiahnuté: 285x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Ing. Ľubomír Kučera, AKVA Stiahnuté: 204x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Jozef Novák, Stavebné stolárstvo Stiahnuté: 196x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Bc. Miroslav Čeliga, MCi - počítačové služby Stiahnuté: 188x | 17.02.2018

Stránka