Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2014

Zmluva o budúcej zmluve - Súkromná základná umelecká škola Stiahnuté: 105x | 17.02.2018

Zmluva s SPP o dodávke plynu Stiahnuté: 122x | 17.02.2018

2013

Zmluva o spolupráci: Západoslovenská distribučná Stiahnuté: 81x | 17.02.2018

Zmluva - audítorské služby: Ing. Darina Palatická Stiahnuté: 89x | 17.02.2018

Kúpna zmluva: Stanislav Zeleňák Stiahnuté: 125x | 17.02.2018

Kúpna zmluva: Ing. Jaroslav Bako Stiahnuté: 114x | 17.02.2018

Nájomná zmluva: Pavlína Nováková Stiahnuté: 118x | 17.02.2018

Zmluva o poskytovaní technickej služby - P&A Security, s.r.o. Stiahnuté: 100x | 17.02.2018

Prima banka: Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Stiahnuté: 125x | 17.02.2018

Dodatok č.1 Stiahnuté: 117x | 17.02.2018

Dodatok č.2 Stiahnuté: 121x | 17.02.2018

Príkazná zmluva - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí Stiahnuté: 123x | 17.02.2018

Zmluva o bezplatnom odbere odpadového skla: Nitrasklo s.r.o. Stiahnuté: 107x | 17.02.2018

Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy: Paulína Nováková Stiahnuté: 91x | 17.02.2018

Zmluva o poskytnutí služby: Ing. Jozef Kozík Stiahnuté: 98x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Vladimír Bekényi Stiahnuté: 187x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Ing. Marián Sahul, STAVEKO Stiahnuté: 140x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Ing. Ľubomír Kučera, AKVA Stiahnuté: 90x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Jozef Novák, Stavebné stolárstvo Stiahnuté: 118x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Bc. Miroslav Čeliga, MCi - počítačové služby Stiahnuté: 96x | 17.02.2018

Stránka