Obsah

Archív ZFO

Zmluvy

2014

Zmluva o budúcej zmluve - Súkromná základná umelecká škola Stiahnuté: 89x | 17.02.2018

Zmluva s SPP o dodávke plynu Stiahnuté: 106x | 17.02.2018

2013

Zmluva o spolupráci: Západoslovenská distribučná Stiahnuté: 66x | 17.02.2018

Zmluva - audítorské služby: Ing. Darina Palatická Stiahnuté: 73x | 17.02.2018

Kúpna zmluva: Stanislav Zeleňák Stiahnuté: 106x | 17.02.2018

Kúpna zmluva: Ing. Jaroslav Bako Stiahnuté: 93x | 17.02.2018

Nájomná zmluva: Pavlína Nováková Stiahnuté: 103x | 17.02.2018

Zmluva o poskytovaní technickej služby - P&A Security, s.r.o. Stiahnuté: 80x | 17.02.2018

Prima banka: Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Stiahnuté: 111x | 17.02.2018

Dodatok č.1 Stiahnuté: 103x | 17.02.2018

Dodatok č.2 Stiahnuté: 73x | 17.02.2018

Príkazná zmluva - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí Stiahnuté: 110x | 17.02.2018

Zmluva o bezplatnom odbere odpadového skla: Nitrasklo s.r.o. Stiahnuté: 85x | 17.02.2018

Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy: Paulína Nováková Stiahnuté: 74x | 17.02.2018

Zmluva o poskytnutí služby: Ing. Jozef Kozík Stiahnuté: 81x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Vladimír Bekényi Stiahnuté: 166x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Ing. Marián Sahul, STAVEKO Stiahnuté: 107x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Ing. Ľubomír Kučera, AKVA Stiahnuté: 72x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Jozef Novák, Stavebné stolárstvo Stiahnuté: 98x | 17.02.2018

Zmluva o dielo: Bc. Miroslav Čeliga, MCi - počítačové služby Stiahnuté: 76x | 17.02.2018

Stránka