Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.11.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

OÚJK-S2019/00851

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava

Obec Jarok

26.11.2019

Mandátna zmluva

OÚJK-S2019/00866

Neuvedené

Ivan Švarný - TENES

Obec Jarok

06.11.2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-150-002/2019

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Jarok

31.10.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva

1_10_2019

500,00 EUR

Ing. Pavel Belluš - Radiosatkabel

Obec Jarok

24.10.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové a personálne účely

OÚJK-S2019/00736/2

0,00 EUR

DS MAR spol. s r.o.

Obec Jarok

23.10.2019

Podnájomná zmluva

OÚJK-S2019/00605/4

70,00 EUR

Maroš Bíro

Obec Jarok

23.10.2019

Mandátna zmluva

OÚJK-S2019/00787

4 000,00 EUR

Ing. Peter Starovič

Obec Jarok

23.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok

OÚJK-S2019/00683/2

2 100,00 EUR

FC 31 Jarok

Obec Jarok

15.10.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

OÚJK-S2019/00752/2

8 500,00 EUR

EUFC SK, s.r.o.

Obec Jarok

14.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

OÚJK-S2019/00686/2

0,00 EUR

Pavol Bojkovský a manželka Beata Bojkovská Tekeliová

Obec Jarok

02.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.09.2019

OÚJK-S2019/00001/19

Neuvedené

SOAR sk, a.s. Žilina

Obec Jarok

27.09.2019

Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb

OÚJK-S2019/00736

Neuvedené

DS MAR spol. s r.o.

Obec Jarok

06.09.2019

Zmluva o dielo na stavebné práce

OÚJK-S2019/00001/15

438 384,89 EUR

SOAR sk, a.s. Žilina

Obec Jarok

02.09.2019

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

OÚJK-S2019/00686

0,00 EUR

Pavol Bojkovský a manželka Beata Bojkovská Tekeliová

Obec Jarok

22.08.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely registratúry a archivácie

OÚJK-S2019/00671/2

Neuvedené

Mgr. Martin Baláž

Obec Jarok

22.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

15/2019

880,00 EUR

Mgr. Martin Baláž

Obec Jarok

16.08.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

OÚJK-S2019/00668

18,00 EUR

Obec Jarok

Slovak Telekom a.s.

16.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-514-04049

1 000,00 EUR

Obec Jarok

Fond na podporu umenia

07.08.2019

Kúpna zmluva

OÚJK-S2019/00507/2

2 110,00 EUR

Jozef Janošťák a manželka

Obec Jarok

06.08.2019

Zmluva od ielo

OÚJK-S2019/00489/8

6 587,50 EUR

Ľuboš Bradáč BOBSTAV

Obec Jarok

06.08.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

46/POD-403/19

5 000,00 EUR

Obec Jarok

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

17.07.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121906224

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Jarok

11.07.2019

Kúpna zmluva

OÚJK-S2019/00305/4

75,00 EUR

Kamila Kardošová

Obec Jarok

02.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

100/2019

1 200,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Jarok

28.06.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb vo verejnom obstarávaní

OÚJK-S2019/00500/6

792,00 EUR

Globaltender s.r.o. Bratislava

Obec Jarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: