Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2020

Kúpna zmluva

OÚJK-S2020/00018

3 439,24 EUR

Dezider Segéň

Obec Jarok

17.01.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

1/2020

2 500,00 EUR

AMD AudiTax, s.r.o.

Obec Jarok

21.01.2020

Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb

3/2020

Neuvedené

R&R Accounting, s.r.o.

Obec Jarok

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok na rok 2020

7/2020

1 380,00 EUR

Poľovnícka spoločnosť Jarok

Obec Jarok

10.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok na rok 2020

8/2020

9 000,00 EUR

FC 31 Jarok

Obec Jarok

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok na rok 2020

6/2020

2 000,00 EUR

FS Jaročan

Obec Jarok

14.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok na rok 2020

5/2020

700,00 EUR

Slovenský červený kríž, miestny spolok SČK Jarok

Obec Jarok

19.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok na rok 2020

4/2020

1 500,00 EUR

Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Jarok

Obec Jarok

25.02.2020

Kúpna zmluva

9/2020

17 760,00 EUR

ALGATECH, s.r.o.

Obec Jarok

06.03.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003317 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PHZ-OPK1-2019-003317

11 264,06 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Jarok

06.03.2020

Zmluva o dielo

10/2020

8 307,28 EUR

Fábik Vladimír - INFA, 95148 Jarok

Obec Jarok

16.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

2/2020

126,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Gorazda Nitra - Klokočina

Obec Jarok

16.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

320 0015

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jarok

16.03.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121972034

268,42 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Jarok

31.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-21-2-2020-SK

888,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda

Obec Jarok

06.04.2020

Zmluva o dielo

11/2020

49 838,58 EUR

TECHNOSTAV Nitra s.r.o., Novozámocká 195, 949 01 Nitra

Obec Jarok

07.04.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

12/2020

920,00 EUR

Mgr. Martin Baláž

Obec Jarok

26.05.2020

Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti

ZM-29/2020

85,00 EUR

IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 94911 Nitra

Obec Jarok

03.06.2020

Dodatok č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I022-221-10 zo dňa 10.11.2017

2

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Jarok

19.06.2020

Zmluva o spolupráci

OÚJK-S2020/00307

0,00 EUR

ASTRA, s.r.o.

Obec Jarok

19.06.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru

4

Neuvedené

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej

Obec Jarok

29.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2020

1

5 606,18 EUR

TECHNOSTAV Nitra s.r.o., Novozámocká 195, 949 01 Nitra

Obec Jarok

02.07.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

OÚJK-S2020/00321

200,00 EUR

PD Jarok

Obec Jarok

12.07.2020

Zmluva o dielo

13/2020

18 418,57 EUR

TECHNOSTAV Nitra s.r.o., Novozámocká 195, 949 01 Nitra

Obec Jarok

20.07.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ na rok 2020

OÚJK-S2020/00127/2

220,50 EUR

Obec Veľké Zálužie

Obec Jarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: