Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.01.2023

DF2022/551

Súpisné čísla

111,96 EUR

OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, 93587 Santovka

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/550

Výsyp a uloženie odpadov 11/2022

3 864,23 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/549

Kablatúra s ozvučeniu

23,60 EUR

RH SOUND, s.r.o., 95201 Bratislava

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/548

Oprava traktora

416,40 EUR

NOSEK RST, s.r.o., Pod cintorínom 580/57, 95148 JAROK

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/547

Kontajnery plastové

105,48 EUR

FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/546

Kontrola hasiacich prístrojov

436,08 EUR

Minárik Juraj, 95148 Jarok

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/545

Kontrola bezpečnosti detského ihriska

142,80 EUR

E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava - mestská časť Lama

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/544

Zásobovanie vodovodu 11/2022

6 576,18 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/543

Dodávka el. en. Hlavná 593 - 11/2022

166,98 EUR

t&at solutions s. r. o., Černyševského 10, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/542

Dodávka el. en. Hlavná ulica 283 - 11/2022

214,96 EUR

t&at solutions s. r. o., Černyševského 10, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/541

Dodávka el. en. Záhumenice 162 - 11/2022

158,83 EUR

t&at solutions s. r. o., Černyševského 10, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/540

Dodávka el. en. Pod cintorínom 583 - 11/2022

140,29 EUR

t&at solutions s. r. o., Černyševského 10, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/539

Dodávka el. en. Hlavná ulica 45 - 11/2022

37,50 EUR

t&at solutions s. r. o., Černyševského 10, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/538

Analýza vzoriek odpadových vôd

403,84 EUR

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, 94901 Nitra

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/537

Rozbor odstredených kalov

85,80 EUR

Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/536

Grafický návrh s spracovanie fotografií

528,00 EUR

Klech art s. r. o., Hradská 20518/1E, 82107 Bratislava - mestská časť Vrak

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/535

Právne zastupovanie

591,60 EUR

JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 81105 Bratislava

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/534

Online školenie - Infozákon

120,00 EUR

OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 82101 Bratislava

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/532

Pevné siete 11/2022

151,37 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/531

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 11/2022

595,00 EUR

DS-MAR, s.r.o., Fraštacká ulica 1541/183, 95117 Cabaj-Čápor

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/530

Práce žeriavom

168,96 EUR

AB-STAV s.r.o., 157, 951 05 Malý Cetín

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/529

Poradenstvo vo VO 11/2022

900,00 EUR

Globaltender, s.r.o., Palisády 39, 81106 Bratislava

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/528

Režijný materiál

257,78 EUR

BOBSTAV s.r.o., Brehy 488/3, 95148 Jarok

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/527

Mikulášske balíčky - doplnenie

159,60 EUR

METRO Cash & Carry SR s. r. o.

Obec Jarok

10.01.2023

DF2022/526

VessaLink C7020 - pravidelná údržba 10-11/2022

143,00 EUR

XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka

Obec Jarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: